Disceus thayeri Garman, 1913 MCZ 606-S Obidos Syntype
Disceus thayeri Garman, 1913 MCZ 297-S Manaus Syntype
Disceus thayeri Garman, 1913 MCZ 563-S Rio Pará Syntype