Zygaena dissimilis Murray, 1887 XXXX No types known