Torpedo vulgaris Fleming, 1828 XXXX No types known