Squalus whitleyi Phillipps, 1931 XXXX No types known