Squalus borealis Scoresby, 1820 XXXX No types known