Squalus annulatus Nilsson, 1832 XXXX No types known