Raja falsavela maggiore Döderlein, 1884 XXXX No types known