Pristiurus melanostomus Lowe, 1843 XXXX No types known