Leucoraja circularis (Couch, 1838) XXXX No types known