Isurus paucus Guitart Manday, 1966 XXXX No types known