Dipturus laevis (Mitchill, 1818) XXXX No types known Holotype