Chimaera argentea Ascanius, 1772 XXXX No types known