Raja apteronota Lacepède, 1802 XXXX No types known