Raja banksiana Lacepède, 1800 (nomen dubium) XXXX No types known