Pterolamiops budkeri Fourmanoir, 1961 XXXX No types known