Carcharodon smithii Agassiz, 1838 XXXX No types known