Cephalopterus massena Risso, 1810 XXXX No types known