Mobula thurstoni (Lloyd, 1908) Gov. Mus. Chennai (whereabouts unknown) Syntype