Van Hasselt, J.C. (1823)
Uittreksel uit een brief van Dr. J.C. van Hasselt aan den Heer C.J. Temminck. Algemeene Konst- en Letter-Bode Deel, 1(20): 315-317;(21): 328-331