Olsson, P. (1876)
Bidrag till skandinaviens Helminthfauna. Kongl. Svenska vetenskaps–akademiens handlingar, 14(1): 1–35