Bleeker, P. (1859)
Over eenige vischsoorten van de Kaap de Goede Hoop. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21, 49–80