Jonsson, G. (1992)
Islenskir fiskar. Fiolvi, Reykjavik, 568 pp.